PDA

View Full Version : Sức ép....bad_boy1062003
16-09-03, 07:22 AM
Cảnh sát hỏi người phụ nữ:
_Bà có biết vì sao chồng bà tự tử hay không?
_Vâng!Tôi nói với ổng là:ông đừng hòng ly dị tôi để đi theo cái con đó.Hãy chọn giữa tôi và cái chết...