PDA

View Full Version : Hot or cool?catbuitinhdoi
20-03-04, 03:36 AM
http://hoisinh.vnn.vn/catbui/hot.jpg
http://hoisinh.vnn.vn/catbui/hot1.jpg
http://hoisinh.vnn.vn/catbui/hot2.jpg
http://hoisinh.vnn.vn/catbui/hot3.jpg
Thời trang gì đây? :-b

langtu
20-03-04, 07:32 AM
Hàng độc !!!

catbuitinhdoi
20-03-04, 10:23 AM
lạnh người kô langtu?

hyvong_lybiet
22-03-04, 08:38 AM
:godau: muốn chít hay seo mè dám đem "hàng độc "í dzào đây hẻ ? lần này lỡ tha choa đóa nhớ lần sau ....cứ thía mè tái phạm nghen :clap:

rapper_emin3m
19-04-04, 05:49 AM
Ông anh ui cái này ở Rap Club có rùi! Nhai lại giống bò thía :totinh: :help: :phone: