PDA

View Full Version : Đi trước thời đại là việt namtrolai
28-12-10, 02:21 PM
Đọc thấy hay lên post lên mọi người cùng thưởng thức.
1Người. biết cách tiếp thị hàng hóa đầu tiên: Mai An Tiêm. Ông này chuyên tiếp thị dưa bằng cách thả trôi xuống biển cho dạt vào bờ.
2. Người du lịch đại dương đầu tiên: An Dương Vương. Ông này đi tới giờ chưa về, phá kỷ lục của thuyền trưởng Nemo.
3. Người đánh ghen nhân từ nhất: Thủy Tinh. Ông này chỉ lấy nước tạt tình địch chứ không chơi axit.
4. Người đi du lịch vũ trụ đầu tiên: Từ Thức. Theo thuyết tương đối, thì ông này đi với vận tốc lớn hơn vận tốc ánh sáng, do đó khi về vẫn trẻ trai.
5. Người đặt chân lên mặt trăng đầu tiên: Cuội. Chuyến đi thăm chị Hằng đó khiến ông bỏ vợ luôn, giờ cũng chưa thèm về.
6. Trẻ vị thành niên tham gia quân đội sớm nhất: Thánh Gióng. Mới 3 tuổi đã làm tướng đi đánh giặc Ân.
7. Mối tình sét đánh kinh hoàng nhất: Tiên Dung - Chử Đồng Tử. Hai người này gặp phát cưới liền.
8. Người được nhân bản vô tính đầu tiên: Tấm. Nhờ may mắn có ADN giữ lại nên dù có chết đi vài lần cô vẫn sống lại, chỉ có điều không biết ai đãlàm việc này. Có lẽ thời xưa nhân bản vô tính là bí mật công nghệ không được phép tiết lộ.
9. Người dàn ông cho sữa đầu tiên: ông Thọ.
10. Người phụ nữ đẻ nhiều con nhất: Bà Âu Cơ.