Vậy là DTT đã dũng cảm bảo vệ bố...., cái này đáng tự hào lắm, còn với thuytinh thì.............bố...... thôi không nhắc,