hơn 30 mươi năm rồi mẹ vất vả vì con .giờ tóc tóc mẹ đã điểm những sợi bạc con vẫn chưa báo hiếu được ji, mà chỉ làm cho mẹ buồn
mẹ ơi cho con xin....