Search:

Type: Posts; User: ThienTam

Search: Search took 0.00 seconds.

  1. Sticky: To Admin. Vấn đề này có lần được...

    To Admin.
    Vấn đề này có lần được đem ra hỏi và tranh cãi...khi nghe vị Bác Sỉ giải thích ...Thiện Tâm mới thấy tính chính xác khi lắng nghe một câu...
  2. Sticky: Bạn thân mến ! Bạn không có thai...

    Bạn thân mến !
    Bạn không có thai đâu...lý do là Bạn trai Bạn xuất tinh bên ngoài...việc Bạn dùng thuốc có một số phản ứng phụ vẫn thường gặp như...
Results 1 to 2 of 2