Tuần truớc em lên thăm bạn em và có rủ nhau nhậu nhẹt đi hát hò thì bbe nhét cho viên thuốc lắc vào mồm cảm giác đắng lắm. Sau đó 1 tuần đến nay thì em...