Trời ơi,qúa lắm rồi nha.Anh còn sống sờ sờ thế này mà em lại đi tìm chồng hẽn em.Bà cả của anh,trả lời anh coi nào...?