Hehehe bé oi ! những điều kiện này thì anh cũng rớt lun èh nhưng mù điều kiện 4,5,6...n thì anh đều đạt tiêu chuẩn ISO 9002 gòi àh