hehe ...chuyện na`y thi` chingchung đũ iu cầu nè ...nhà có ông anh cao 1m70 ,điện di động đậy của papa ..còn ôtô thì hàng đống của đứa em ....oki nhé ...chingchung...