Search:

Type: Posts; User: Song Khoa

Search: Search took 0.00 seconds.

  1. Có bạn hỏi mình điều này. Đường...

    Có bạn hỏi mình điều này. Đường máu mà mình nói ở bài viết là đường truyền máu (bạn trước hỏi truyền máu tỷ lệ là bao nhiêu %). Sorry vì mình quên...
  2. Khi vết thương hở tiếp xúc với máu...

    Khi vết thương hở tiếp xúc với máu của người nhiễm HIV mà không uống thuốc dự phòng thì đó là hành vi nguy cơ cao, tuy nhiên cao như thế nào còn ảnh hưởng...
Results 1 to 2 of 2