Nhân đọc bài một Việt Kiều Mỹ bị phát hiện mang theo một khẩu súng và 13 viên đạn tại phi trường Tân Sơn Nhất...Tôi rất lấy làm ngạc nhiên về hệ...