Search:

Type: Posts; User: toilatoi123

Search: Search took 0.00 seconds.

  1. cảm ơn Admin đã trả lời câu hỏi của...

    cảm ơn Admin đã trả lời câu hỏi của mình. Mình còn 1 thắc mắc nữa là sao mình nghe nói 100 người bị kim tiêm có hiv đâm thì chỉ có 3 người bị nhiễm thôi...
  2. hỏi về tỉ lệ lây nhiễm HIV qua các đường ?

    Cho mình hỏi có phải cứ vết thương hở tiếp xúc với máu của người nhiễm HIV mà ko có những hành động phòng ngừa thì sẽ bị nhiễm ko ? có phải cứ quan...
Results 1 to 2 of 2