Bạn có thể vào đây để tham khảo thử:
http://ngoisao.net/News/Thoi-cuoc/2006/04/3B9B7225/
http://www1.thanhnien.com.vn/Suckhoe/2006/3/6/140937.tno