Đẹp và xinh thật thì chắc phải xem lại tác giả và tác phẩm ...