Mình có QH vào ngày 19/7. Bạn trai mình xuất tinh ra ngoài. Sau đó mình có dùng ECee2. Nhưng do tính lộn nên uống viên thứ 2 chỉ cách viên đầu 8 tiếng. Như vậy...