"Bạn có khả năng có thai khi quan hệ mà để xuất tinh ngoài...lý do là như admin nói..."!!?? Đồng ý với ý kiến Admin!