moon ơi chúng mình sản xuất đi em 3 năm chúng mình sản xuất 2 đứa là ổn , anh nghĩ chắc con chúng mình sinh ra rất khỏe mạnh , giống em học chắc giỏi , còn...