Khi những giọt nước mắt hạnh phúc chảy ra nó sẽ biến thành những giọt mưa xuân...

Mưa mùa xuân nhẹ nhàng, ấm áp rơi trên vai trong lúc bé cùng mẹ đi...