HIV/AIDS

(Nếu muốn biết rõ và chi tiết hơn về HIV/AIDS bạn vào đây : http://hoisinh.vnn.vn/htm/hivct1.htm

AIDS/SIDA là bệnh chết người chưa có thuốc điều trị...