Thứ tư 21/10/2015 16:11
Kể từ cuối năm ngoái, nhiều hộ nông dân trồng cây thuốc phiện ở làng Mualpi (Myanmar) bắt đầu từ bỏ trồng thuốc phiện sau khi phát...