DTT nghĩ nếu chụp lộ liễu quá thì mới là hình bậy chứ cái hình trên kia có gì đâu. Luôn tiện, đây là hình nghệ thuật đúng nghĩa. Ai có nhã hứng thì vào...