Đúng là kinh nghiệm "vỉa hè", chả khả thi gì cả :mad: