ở đay chi toan nghiên cả thui ,lấy làm j khổ cả đopi đay.nếu chui đuoc khổ thì ui a đi
x_x