Theo quan niệm của người Ấn Độ,sông Hằng là một trong những con sông linh thiêng và quan trọng có ý nghĩa nhất của người Ấn , từ khi sinh ra đến khi kết...