Search:

Type: Posts; User: Angel.demon

Search: Search took 0.00 seconds.

  1. Em có đọc mấy bài của anh uống thuốc...

    Em có đọc mấy bài của anh uống thuốc của cô Huệ, thiệt là cũng muốn mua quá chừng về cho nó thử mà không biết trong đó có gì, uống vô không biết cái “...
  2. Anh ơi! Em ở sài gòn. Anh cho em hỏi...

    Anh ơi! Em ở sài gòn. Anh cho em hỏi thuốc cô Huệ anh mua ở đâu vậy?? Anh có thể cho em xin số điênnthoaij hay địa chỉ được ko? Cảm ơn anh!!
  3. Làm ơn cho em xin địa chỉ mua thuốc cai!!!

    Xin chào tất cả mọi người trong diễn đàn, em đã đọc rất nhiều điều từ mọi người để tìm hiểu về 1 nơi có thể bán thuốc cái nhẹ nhàng. Số là em...
Results 1 to 3 of 3