thì có số điện thoại chị Hiền ở trên kìa , bạn nào có lòng thì liên lạc trực tiếp với chị cũng được mà .