bên http://forum.hiv.com.vn/ đang đóng cửa để nâng cấp nên chả vào được-có lẽ phải mấy hôm nữa!