sao toàn thấy ku la làng la nước,cào mặt ăn vạ thế hử ? ai làm cho ku ra nông nỗi này ?
nếu ko phải ai khác ngoài chích bản thân mình thì phải cố gắng lên...