Em liếc nhìn tôi rôi mỉm cười
NỤ cười tươi tắn nở trên môi
Thấy tôi nhìn lại em vội vã
Ngoảnh mặt quay đâu giấu vẻ cười
Thế rồi tôi cũng...