Chào gia đình

Trước tiên bạn có thể kêu anh bạn gia nhập cộng đồng mạng này đi, sau đó khuyên nhũ anh ta uống thuốc chống tái là ok. Nếu anh ấy chịu uống thì rất tốt, còn chuyện cộng đồng xã hội thì phải cho họ có thời gian nhìn thấy thay đổi của anh bạn họ mới có thể thay đổi suy nghĩ được . Chúc anh bạn vui vẽ