Trong 7 năm (1996-cuối 2003), ngành Quân y (Bộ Quốc phòng) phát hiện 1.417 thanh niên nhiễm HIV khi khám tuyển nhập ngũ và 130 quân nhân tại ngũ mắc căn bệnh thế kỷ.

Ngày 26/10, Bộ Quốc phòng đã công bố mục tiêu cụ thể của Chương trình hành động thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng chống HIV/AIDS trong Quân đội đến năm 2010.

Chương trình yêu cầu các đơn vị trong toàn quân xác định công tác phòng chống đại dịch này là nhiệm vụ hàng đầu bảo vệ sức khoẻ bộ đội; đảm bảo 100% tân binh, học sinh trúng tuyển và các đối tượng khác được tuyển dụng vào Quân đội được xét nghiệm HIV/AIDS và ma tuý... Chương trình cũng đề ra 3 nhóm giải pháp cụ thể để phòng chống HIV/AIDS trong Quân đội.