Ông đã từng xem fim Một mình chống lại Mafiachưa ,"tám" bây giờ cũng như dzậy đấy và chiến thắng luôn nghiên về phía chính nghĩa heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee