1........
Bước dzô mấy quán đèn mờ
Ngồi gần em út không sờ là ngu
Thà rằng cắt tóc đi tu...
Ngồi gần con gái thầy tu ...cũng sờ

2.......
Rau tôm nấu với ruột bầu
Chồng chan-vợ húp gật đầu khen ngon
Tội nghiệp cho cái đàn con
Bên ngoài chầu trực biết ngon là gì!?!

3.....
Trước cổng nhà thờ, anh với em
Hai đứa "cắn lưỡi", Chúa đứng xem
Đang hôn giật mình, nghe tiếng quát:
Đi ra chỗ khác---> thấy Chúa thèm!!!

4.....
Trên đồng cạn, dưới đồng sâu
Chồng cày, dzợ cấy, con trâu đi...dzìa!!!( Hok có việc làm)

5.....
Hôm nay trời cao quá
Anh muốn hôn vào má...
......
Hôm nay trời xanh ngắt
Anh muốn hôn vào mắt...
.....
Hôm nay trời cao tít
Anh muốn hôn vào...dissss....
.....
Hôm nay trời âm u
Anh muốn hôn vào....
.....
Hôm nay thấy bồn chồn
Anh muốn hôn vào.....

*******Thôi ko ghi nữa...càng ghi càng bậy bạ quá....thiện tai-->tại thiên...mong anh em xá tội