Results 1 to 3 of 3

Thread: cho e hỏi với.....

 1. #1

  cho e hỏi với.....

  khi đang đi ngoài đường bị công an bắt khám trong người mà bắt dc hàng.với bnhieu g thì mới truy cứu hình sự ạ ?
  Mỗi Ngày Tôi Chọn Một Niềm Vui,Chọn Tới Chọn Lui Hết Một Ngày......

 2. #2
  Trích Thông tư liên tịch số 01/1998/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BNV


  II.4. Việc áp dụng tình tiết định khung về trọng lượng chất ma túy


  b. Đối với tội tàng trữ trái phép chất ma túy (Điều 185c) tội vận chuyển trái phép chất ma túy (Điều 185d)
  * Người nào tàng trữ trái phép, vận chuyển trái phép một trong các chất ma túy với số lượng sau đây không nhằm mục đích mua bán hay sản xuất trái phép chất ma túy, thì chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nhưng phải bị xử lý hành chính:
  + Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có trọng lượng dưới một gam:
  + Hêrôin hoặc Côcain có trọng lượng dưới không phẩu một gam;
  + Lá, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có trọng lượng dưới một kilôgam;
  + Quả thuốc phiện khô có trọng lượng dưới kilôgam;
  + Quả thuốc phiện tươi có trọng lượng dưới một kilôgam
  + Các chất ma túy khác ở thể lỏng dưới năm mililít.
  * Tuy nhiên cần lưu ý các trường hợp sau đây:
  + Người nào tàng trữ trái phép, vận chuyển trái phép một trong các chất ma túy có trọng lượng được hướng dẫn trên đây không nhằm mục đích mua bán hay sản xuất trái phép chất ma túy, mà đã được giáo dục nhiều lần và đã bị xử lý hành chính bằng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc, thì phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 185l về tội “sử dụng trái phép ma túy”.
  + Người nào đã bị kết án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy hoặc về tội vận chuyển trái phép chất ma túy mà chưa được xóa án nay lại tàng trữ trái phép hoặc vận chuyển trái phép một trong các chất ma túy có trọng lượng được hướng dẫn trên đây, thì phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo khoản 1 Điều 185c hoặc khoản 1 điều 185d tương ứng người nào tàng trữ trái phép hoặc vận chuyển trái phép từ hai chất ma túy trở lên mà mỗi chất ma túy có trọng lượng được hướng dẫn trên đây.
  Nếu chỉ căn cứ vào trọng lượng chất ma túy mà không có tình tiết giảm nhẹ quy định tại điều 38 Bộ luật hình sự và cũng không có tình tiết tăng nặng quy định tại Điều 39 Bộ luật hình sự thì cần áp dụng các khoản tương ứng và xử phạt người phạm tội mức án tương xứng với trọng lượng chất ma túy như sau:

  - Xử phạt tù từ hai năm đến năm năm (khoản 1 Điều 185c, khoản 1 Điều 185d), nếu:
  + Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có trọng lượng từ một gam đến dưới ba trăm gam.
  + Hêrôin hoặc côcain có trọng lượng từ ba gam đến dưới năm gam;
  + Lá, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có trọng lượng từ sáu kilôgam đến dưới mười kilôgam;
  + Quả thuốc phiện khô có trọng lượng từ ba mươi kilôgam đến dưới năm mươi kilôgam;
  + Quả thuốc phiện tươi có trọng lượng từ sáu kilôgam đến dưới mười kilôgam;
  + Các chất ma túy khác ở thể rắn có trọng lượng từ mười hai gam đến dưới hai mươi gam;
  + Các chất ma túy khác ở thể lỏng từ sáu mươi mililít đến dưới một trăm mililít;
  + Có từ hai chất ma túy trở lên mà tổng số lượng của các chất đó từ 60% đến dưới 100% (theo cách tính được hướng dẫn tại điểm e mục 3 trên đây).
  - Xử phạt tù từ bảy đến mười một năm (khoản 2 Điều 185c, khoản 2 Điều 185d), nếu:
  + Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có trọng lượng từ năm trăm gam đến dưới tám trăm gam;
  + Hêrôin hoặc côcain có trọng lượng từ năm gam đến dưới hai mươi gam;
  + Lá, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có trọng lượng từ mười kilôgam đến dưới hai mươi kilôgam;
  + Quả thuốc phiện tươi có trọng lượng từ năm mươi kilôgam đến dưới một trăm năm mươi kilôgam;
  + Quả thuốc phiện tươi có trọng lượng từ mười kilôgam đến dưới ba mươi lăm kilôgam;
  + Các chất ma túy khác ỏ thể rắn có trọng lượng từ hai mươi gam đến dưới bảy mươi gam;
  + Các chất ma tuý khác ở thể lỏng từ một trăm mililít đến dưới hai trăm mililít.
  + Có từ hai chất ma túy trở lên mà tổng số lượng của các chất đó dưới 200% (theo các tính được hướng dẫn tại điểm e mục 3 trên đây).
  - Xử phạt tù từ một năm đến mười lăm năm (khoản 2 Điều 185c, khoản 2 Điều 185d), nếu:
  + Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có trọng lượng từ tám trăm gam đến dưới một kilôgam;
  + Hêrôin hoặc côcain có trọng lượng từ hai mươi gam đến dưới ba mươi gam;
  + Lá, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có trọng lượng từ hai mươi kilôgam đến dưới hai mươi lăm kilôgam;
  + Quả thuốc phiện khô có trọng lượng từ một trăm năm mươi kilôgam đến dưới hai trăm kilôgam;
  + Quả thuốc phiện tươi có trọng lượng từ ba mươi kilôgam đến dưới năm mươikilôgam;
  + Các chất ma tuý khác ở thể rắn có trọng lượng từ bảy mươi gam đến dưới một trăm gam;
  + Các chất ma túy khác ở thể lỏng từ hai trăm mililít đến dưới hai trăm năm mươi mililít;
  + Có từ hai chất ma túy trở lên mà tổng số lượng của các chất đó từ 200% trở lên (theo cách tính được hướng dẫn tại điểm e mục 3 trên đây).
  * Khi áp dụng các khoản 3.4 Điều 185c và các khoản 3, 4 Điều 185d, cần xử phạt tù mức án tương xứng với trọng lượng các chất ma túy tương tự như việc áp dụng các khoản 3, 4 Điều 185b, các khoản 3, 4 Điều 185d và các khoản 3, 4 Điều 185e được hướng dẫn tại điểm a mục 4 này.

  P/S: Trong văn bản này hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự ngày 10-5-1997, tuy nhiên thì Luật HS đã sửa đổi vào năm 2009 nhưng chắc các quy định về định khung thì không đổi đâu.
  CẢM ƠN CUỘC ĐỜI VÌ CÓ EM ĐỂ YÊU VÀ HÀ NỘI ĐỂ NHỚ


 3. #3
  Ủa ủa... Aji mập nhà mình có nghề tay trái nữa cơ à :y153:
  Hehe.. thông tin hữu ích đấy.. giờ nhok mới pik
  Hãy sống hết mình cho giây phút hiện tại.
  Hãy mang niềm vui đến cho những người xung quanh bạn.
  Hãy chia sẻ một chút may mắn của bạn cho những người khó khăn hơn.
  Hãy làm như vậy, bạn nhé!

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •