Results 1 to 3 of 3

Thread: Điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế

 1. #1

  Điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế

  Thứ sáu 16/11/2012 14:49
  Chính phủ ban hành Nghị định 96/2012/NĐ-CP quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, trong đó quy định điều kiện, quy trình xét chọn đối tượng tham gia điều trị; tổ chức điều trị cũng như điều kiện bảo đảm cho công tác điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện.

  Nghị định nêu rõ, nghiện chất dạng thuốc phiện là một bệnh mãn tính cần được điều trị lâu dài.

  Việc điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện chỉ được thực hiện khi người nghiện này tự nguyện tham gia điều trị. Đồng thời việc điều trị cũng chỉ được thực hiện tại cơ sở điều trị đã được cấp giấy phép hoạt động theo quy định.

  Ảnh minh họa

  Cơ sở điều trị

  Cơ sở điều trị thay thế là đơn vị điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế cho người nghiện chất dạng thuốc phiện, bao gồm cả việc cấp phát thuốc điều trị thay thế.

  Cơ sở cấp phát thuốc điều trị thay thế là bộ phận thuộc cơ sở y tế và chỉ thực hiện việc cấp phát thuốc thay thế cho người đang tham gia điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện.

  Việc lập cơ sở điều trị tại địa phương

  Thuốc sử dụng cho điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện phải được Bộ Y tế cấp phép lưu hành.

  Theo Nghị định này, căn cứ số lượng người nghiện chất dạng thuốc phiện và ngân sách của địa phương, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Y tế thành lập cơ sở điều trị theo nguyên tắc: nếu huyện có từ 250 người nghiện chất dạng thuốc phiện trở lên thì phải triển khai điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện. Trường hợp huyện có ít hơn 250 người nghiện chất dạng thuốc phiện thì căn cứ vào tình hình thực tế và nhu cầu của địa phương, UBND tỉnh quyết định việc triển khai điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện.

  Điều kiện, quy trình đối tượng tham gia điều trị nghiện

  Một trong những điều kiện đối với người đăng ký tham gia điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện đang cư trú tại cộng đồng là việc tự nguyện tham gia điều trị và cam kết tuân thủ điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện. Đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện chưa đủ 16 tuổi, chỉ được điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện khi có sự đồng ý bằng văn bản của cha, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của người đó.

  Về điều kiện để người nghiện chất dạng thuốc phiện đang được quản lý tại cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, trại giam, trại tạm giam tham gia điều trị nghiện chất dạng thuộc phiện, đó là phạm nhân, người bị tạm giữ, tạm giam, trại viên, học sinh đang tham gia điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện ngoài cộng đồng bị đưa vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, trại giam, trại tạm giam.

  Về kinh phí bảo đảm công tác điều trị nghiện

  Theo Nghị định, Ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi phí khám sức khỏe, chi phí điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện cho các đối tượng tham gia điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện trong cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, trại giam, trại tạm giam.

  Ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần chi phí khám sức khỏe và chi phí điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện cho người tham gia điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện tại các cơ sở điều trị công lập đối với 6 đối tượng sau đây: 1- Thương binh; 2- Người bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ thương tật trên 81%; 3- Người nghèo; 4- Người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa; 5- Trẻ em mồ côi; 6- Người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng.

  Hoàng Diên
  Chú ý
 2. #2
  Điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế

  Thứ sáu 16/11/2012 14:49
  Chính phủ ban hành Nghị định 96/2012/NĐ-CP quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, trong đó quy định điều kiện, quy trình xét chọn đối tượng tham gia điều trị; tổ chức điều trị cũng như điều kiện bảo đảm cho công tác điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện.
  Nghị định nêu rõ, nghiện chất dạng thuốc phiện là một bệnh mãn tính cần được điều trị lâu dài.

  Việc điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện chỉ được thực hiện khi người nghiện này tự nguyện tham gia điều trị. Đồng thời việc điều trị cũng chỉ được thực hiện tại cơ sở điều trị đã được cấp giấy phép hoạt động theo quy định.


  Ảnh minh họa
  Cơ sở điều trị

  Cơ sở điều trị thay thế là đơn vị điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế cho người nghiện chất dạng thuốc phiện, bao gồm cả việc cấp phát thuốc điều trị thay thế.

  Cơ sở cấp phát thuốc điều trị thay thế là bộ phận thuộc cơ sở y tế và chỉ thực hiện việc cấp phát thuốc thay thế cho người đang tham gia điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện.

  Việc lập cơ sở điều trị tại địa phương

  Thuốc sử dụng cho điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện phải được Bộ Y tế cấp phép lưu hành.

  Theo Nghị định này, căn cứ số lượng người nghiện chất dạng thuốc phiện và ngân sách của địa phương, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Y tế thành lập cơ sở điều trị theo nguyên tắc: nếu huyện có từ 250 người nghiện chất dạng thuốc phiện trở lên thì phải triển khai điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện. Trường hợp huyện có ít hơn 250 người nghiện chất dạng thuốc phiện thì căn cứ vào tình hình thực tế và nhu cầu của địa phương, UBND tỉnh quyết định việc triển khai điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện.

  Điều kiện, quy trình đối tượng tham gia điều trị nghiện

  Một trong những điều kiện đối với người đăng ký tham gia điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện đang cư trú tại cộng đồng là việc tự nguyện tham gia điều trị và cam kết tuân thủ điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện. Đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện chưa đủ 16 tuổi, chỉ được điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện khi có sự đồng ý bằng văn bản của cha, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của người đó.

  Về điều kiện để người nghiện chất dạng thuốc phiện đang được quản lý tại cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, trại giam, trại tạm giam tham gia điều trị nghiện chất dạng thuộc phiện, đó là phạm nhân, người bị tạm giữ, tạm giam, trại viên, học sinh đang tham gia điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện ngoài cộng đồng bị đưa vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, trại giam, trại tạm giam.

  Về kinh phí bảo đảm công tác điều trị nghiện

  Theo Nghị định, Ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi phí khám sức khỏe, chi phí điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện cho các đối tượng tham gia điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện trong cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, trại giam, trại tạm giam.

  Ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần chi phí khám sức khỏe và chi phí điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện cho người tham gia điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện tại các cơ sở điều trị công lập đối với 6 đối tượng sau đây: 1- Thương binh; 2- Người bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ thương tật trên 81%; 3- Người nghèo; 4- Người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa; 5- Trẻ em mồ côi; 6- Người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng.

  Hoàng Diên
  Chú ý
 3. #3
  Quote Originally Posted by VUNG_THAN View Post
  Điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế

  Thứ sáu 16/11/2012 14:49
  Chính phủ ban hành Nghị định 96/2012/NĐ-CP quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, trong đó quy định điều kiện, quy trình xét chọn đối tượng tham gia điều trị; tổ chức điều trị cũng như điều kiện bảo đảm cho công tác điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện.
  Nghị định nêu rõ, nghiện chất dạng thuốc phiện là một bệnh mãn tính cần được điều trị lâu dài.

  Việc điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện chỉ được thực hiện khi người nghiện này tự nguyện tham gia điều trị. Đồng thời việc điều trị cũng chỉ được thực hiện tại cơ sở điều trị đã được cấp giấy phép hoạt động theo quy định.


  Ảnh minh họa
  Cơ sở điều trị

  Cơ sở điều trị thay thế là đơn vị điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế cho người nghiện chất dạng thuốc phiện, bao gồm cả việc cấp phát thuốc điều trị thay thế.

  Cơ sở cấp phát thuốc điều trị thay thế là bộ phận thuộc cơ sở y tế và chỉ thực hiện việc cấp phát thuốc thay thế cho người đang tham gia điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện.

  Việc lập cơ sở điều trị tại địa phương

  Thuốc sử dụng cho điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện phải được Bộ Y tế cấp phép lưu hành.

  Theo Nghị định này, căn cứ số lượng người nghiện chất dạng thuốc phiện và ngân sách của địa phương, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Y tế thành lập cơ sở điều trị theo nguyên tắc: nếu huyện có từ 250 người nghiện chất dạng thuốc phiện trở lên thì phải triển khai điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện. Trường hợp huyện có ít hơn 250 người nghiện chất dạng thuốc phiện thì căn cứ vào tình hình thực tế và nhu cầu của địa phương, UBND tỉnh quyết định việc triển khai điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện.

  Điều kiện, quy trình đối tượng tham gia điều trị nghiện

  Một trong những điều kiện đối với người đăng ký tham gia điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện đang cư trú tại cộng đồng là việc tự nguyện tham gia điều trị và cam kết tuân thủ điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện. Đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện chưa đủ 16 tuổi, chỉ được điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện khi có sự đồng ý bằng văn bản của cha, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của người đó.

  Về điều kiện để người nghiện chất dạng thuốc phiện đang được quản lý tại cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, trại giam, trại tạm giam tham gia điều trị nghiện chất dạng thuộc phiện, đó là phạm nhân, người bị tạm giữ, tạm giam, trại viên, học sinh đang tham gia điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện ngoài cộng đồng bị đưa vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, trại giam, trại tạm giam.

  Về kinh phí bảo đảm công tác điều trị nghiện

  Theo Nghị định, Ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi phí khám sức khỏe, chi phí điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện cho các đối tượng tham gia điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện trong cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, trại giam, trại tạm giam.

  Ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần chi phí khám sức khỏe và chi phí điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện cho người tham gia điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện tại các cơ sở điều trị công lập đối với 6 đối tượng sau đây: 1- Thương binh; 2- Người bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ thương tật trên 81%; 3- Người nghèo; 4- Người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa; 5- Trẻ em mồ côi; 6- Người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng.

  Hoàng Diên
  chắc lại là methanone nữa chứ gì

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •