Quote Originally Posted by nguyenvnn View Post
ofline sinh tố chanh muối hả keke ^^!
Chứ gì nữa sinh tố hay trà đá thui. Kaka