Page 3 of 3 FirstFirst 123
Results 21 to 23 of 23

Thread: Methadone

 1. #21
  Lẽ ra người bình thường cũng nên uống Methadone. Chống lại mọi bệnh tật và sống thọ. Mỗi tội khi chết mà chôn thì hơi lâu tiêu chút, chắc phải 10 năm mới bốc mộ đc. Còn thiêu thì vô tư..hehe.
  Methadone có thành phần là ma túy nên chống tốt các bệnh như: thần kinh, tiểu đường, ung thư... Mấy ông nghẹo đầu óc mát mát, chập chập dễ thương chút thôi, chứ chưa thấy ông nghẹo nào ung thư hay tiều đường...

 2. #22
  Quote Originally Posted by Loser View Post
  Lẽ ra người bình thường cũng nên uống Methadone. Chống lại mọi bệnh tật và sống thọ. Mỗi tội khi chết mà chôn thì hơi lâu tiêu chút, chắc phải 10 năm mới bốc mộ đc. Còn thiêu thì vô tư..hehe.
  Methadone có thành phần là ma túy nên chống tốt các bệnh như: thần kinh, tiểu đường, ung thư... Mấy ông nghẹo đầu óc mát mát, chập chập dễ thương chút thôi, chứ chưa thấy ông nghẹo nào ung thư hay tiều đường...
  Good idea....

 3. #23
  Quote Originally Posted by Loser View Post
  Lẽ ra người bình thường cũng nên uống Methadone. Chống lại mọi bệnh tật và sống thọ. Mỗi tội khi chết mà chôn thì hơi lâu tiêu chút, chắc phải 10 năm mới bốc mộ đc. Còn thiêu thì vô tư..hehe.
  Methadone có thành phần là ma túy nên chống tốt các bệnh như: thần kinh, tiểu đường, ung thư... Mấy ông nghẹo đầu óc mát mát, chập chập dễ thương chút thôi, chứ chưa thấy ông nghẹo nào ung thư hay tiều đường...
  Mấy anh nghẹo chỉ có bệnh viêm màng túi thôi.

Page 3 of 3 FirstFirst 123

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •