Tình hình em ở đồng văn hà nam giờ đang chán quá ko biết nên cai ở nhà hay vào ba sao cai các bác à. Vì e sợ mình cai nhà ko được mà phải vào ba sao mới có động lưc. Thui nhuc quá. Năm trứoc cũng tầm này vào diễn đàn. Hôm nay lại vào mà thấy xao xuyến quá. Xong con ong