đá e k chơi đc anh ạ, chơi vào rồi đi làm văn phòng mệt k tải đc !

Hê e cũng đang cai rồi, bon r anh ạ. Đợt này dính k lâu lắm nên cũng k đến nỗi. Có thuốc nữa