Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 11 to 12 of 12

Thread: 7 năm là thành viên của diễn đàn

  1. đá e k chơi đc anh ạ, chơi vào rồi đi làm văn phòng mệt k tải đc !

    Hê e cũng đang cai rồi, bon r anh ạ. Đợt này dính k lâu lắm nên cũng k đến nỗi. Có thuốc nữa

  2. Mình cũng bỏ được lâu rồi, tăng 30kg sức khỏe rất tốt. Lúc này chỉ nghĩ đến tiền vì đời còn quá nhiều niêm vui đang đón chờ, muốn bỏ ma túy thì đầu tiên phải nghĩ đến tự dọ và sức khỏe là trên hết.

Page 2 of 2 FirstFirst 12

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •