Tuần truớc em lên thăm bạn em và có rủ nhau nhậu nhẹt đi hát hò thì bbe nhét cho viên thuốc lắc vào mồm cảm giác đắng lắm. Sau đó 1 tuần đến nay thì em lăn ra vã mồ hôi nguời nóng lạnh, khô miệng uống nhiều nuớc và răng nghiến cót két. Vậy cho em hỏi những biểu hịên đó là em bị sao ạ.