Lưu ý: bật Caps Lock khi gõ. Gõ tiếng Việt có dấu. Xong bài làm nhấn "OK" hoặc nhấn phím Enter